Stroomvoorziening

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn vandaag voor de energievoorziening een elementaire voorwaarde. Dat geldt zowel bij het gebruik van diverse energiebronnen, bij de energieverdeling als bij het hele energiemanagement. Wij bieden efficiënte systemen die uw bedrijfskosten verminderen en de productiviteit verhogen.

Middenspanningsinstallaties

Voor het stroomtransport van energieleveranciers naar hun elektrische installaties voor de productie, de productie van biogas, fotovoltaïek, blokwarmtekrachtcentrales etc. bieden wij het complete prestatiespectrum aan middenspanningstoepassingen. Hiertoe behoren bijv. begaanbare stations/compactstations voor spanningen van 6 - 36 kV. Wij leveren sleutelklare installaties die individueel op uw vereisten zijn afgestemd, van de planning en de projectering tot de inbedrijfstelling. Alle installaties onderscheiden zich door de nieuwste technologie, rendabiliteit en bedienvriendelijkheid. De optimale bedrijfsveiligheid van onze installaties in combinatie met een optimale persoonlijke bescherming garanderen een rendabele belegging naar de toekomst toe.

Transformatoren

Transformatoren veranderen elektrische energie in netten van meer dan duizend Volt (middenspanning) in de in huishoudens en bedrijven benodigde 230 of 400 Volt (laagspanning). Wij installeren daartoe de nodige techniek en brengen deze onder in begaanbare transfobehuizingen of niet begaanbare compacte stations. Sleutelklaar, naar keuze met lucht- of SF6-geïsoleerde schakelinstalalties en met olie- of droogtransformatoren. Volledig volgens uw vereisten. U ontvangt de laatste nieuwe techniek en profiteert van een toekomstgerichte investering.

Laagspanningsinstallaties

Wij leveren onder meer Laagspanningsverdelingen tot 4000A, schakel- en besturingsinstallaties, MSR-schakelinstallaties, netwerkverdelers, energieverdelingen, kleinbesturingen en schakelkasten met ATEX-toelating. Of het nu gaat om de industrie, de landbouw, kantoorgebouwen, rekencentra of logistiek - u behaalt  de maximale bedrijfsveiligheid en productiviteit. Hoog gekwalificeerde medewerkers  monteren en bedragen alle installaties. Dit gebeurt onder naleving van de DIN-normen en VDE-bepalingen en de EMV-richtlijnen om de hoogste kwaliteit en een optimale veiligheid te waarborgen. Elke laagspanningsinstallatie produceren wij volledig volgens uw individuele vereisten en wij mikken daarbij op gestandaardiseerde projecterings- en montageprocessen – uiterst economisch en efficiënt.

Blind vermogen compensatieinstallaties (BLK)

Om te vermijden dat u betaalt voor elektrisch vermogen dat u niet eens verbruikt, hebben hebt een blindvermogen-compensatie-installatie nodig. We bieden u exact op uw behoeften afgestemde installaties die complexe compensatietaken volledig automatisch afhandelen. De intelligente besturing garandeert een voorzichtige schakeling van de condensatoren. U profiteert van een lagere elektriciteitsfactuur. Ook een noodzakelijke vermogensuitbreiding – bijv. door bijkomende machines – is gunstiger met compensatie van het blindvermogen.

Fotovoltaïek

Wij realiseren zonne-installaties voor het eigen verbruik van de verwekte stroom. Deze vorm van vergoeding loont de moeite voor kleine en grote installaties - voor particuliere klanten en bedrijven. Op grond van de stijgende stroomprijzen verhoogt de rendabiliteit van de installaties in toenemende mate. Daarmee bent u niet langer afhankelijk van de energieleveranciers. Bij de realisatie van uw fotovoltaïsche installatie bieden wij alles uit een hand: Van de individuele adviesverlening en planning via de optimale dimensionering met betrekking tot de rendabiliteit tot de montage en het onderhoud. We zorgen ook voor de aansluiting op het stroomnet, bieden onderhoud op afstand en een 24-uur-service.

Biogas

Biogas is veelzijdig bruikbaar. Of het nu als bron is voor stroom, voor het produceren van warmte of als voeding in het gasnet. De weersonafhankelijke productie en daarmee de grondlastcapaciteit van deze energie garandeert u als eigenaar van de installatie een calculeerbare inkomenstenbron. Biogasinstalalties renderen voor industrie, landbouw en gemeenschappen. Het bedrijfsveld Biogasinstallatiebouw wordt exclusief gerealiseerd door  EnviTec Biogas AG. Wij leveren de automatiseringstechniek voor alle installaties.

Wind

Windenergie is een verdere vorm van milieuvriendelijke energievoorziening. Economisch bekeken, biedt deze een zinvolle aanvulling op andere, hernieuwbare energiedragers, omdat deze in onze regio‘s de gunstigste productiekosten vertoont. Een gezonde mix uit deze energieresources kan voor de rendabiliteit een belangrijke rol spelen, omdat elke energie bron op zich andere voordelen biedt. Onze partneronderneming, de onderneming Linden Energy GmbH uit Oldenburg, is heeft zich daarin gespecialiseerd.

Elektromobiliteit

De toekomst van de mobiliteit is elektrisch. Automobielconstructeurs schakelen om. De regering van de Duitse Bondsrepubliek bevordert de aankoop van elektrische auto‘s en de uitbreiding van de winkelinfrastructuur. Elektromobiliteit is de oplossing voor een duurzame voortbeweging die vriendelijk is voor het klimaat en het milieu. Ze is tegelijk resource-sparend en efficiënt. Daarom investeert Duitsland in totaal meer dan een miljard euro in deze technologie. Elektromobiel onderweg is men niet door batterij-elektrische aandrijvingen. Een andere mogelijkheid is het rijden op waterstof. Deze wordt in een brandstofcel die in het voertuig is ingebouwd direct in elektrische energie omgezet. Voor elke aandrijfvorm u ook kiest, wij bouwen tankstations voor beide.

Naar het artikel in onze bedrijfskrant>>

 

Elektro-laadstations

We hebben ons gespecialiseerd in de bouw van elektro-tankstations. Onze klanten ontvangen voordelige oplossingen die individueel op hun behoefte zijn afgestemd. Ongeacht of het nu gaat om nijverheidsbedrijven, gemeenschappen, kleinhandelaars voor levensmiddelen, restaurants of parkinguitbaters. Alle klanten ontvangen hun installatie sleutelklaar, met alles wat daarbij hoort Profiteer zelf ook en maak deel uit van de publieke winkelinfrastructuur.

Meer informatie>>

Waterstoftankstations

Een mogelijkheid van de elektromobiliteit is het rijden met waterstof. Deze wordt in een brandstofcel die in het voertuig is ingebouwd direct in elektrische energie omgezet. Het voordeel: Het tanken van waterstof gaat bijna even snel als met conventionele brandstoffen Schakel ook uw voertuigvloot om naar de toekomstgerichte vorm van mobiliteit Wij bouwen uw waterstoftankstation – met al wat daarbij hoort Onze klanten ontvangen perfect op hun behoeften afgestemde oplossingen - volledig individueel Van de planning en de projectering tot de omzetting Daarbij beslissen ze of ze de waterstof ter plaatse zelf willen produceren, of liever willen aankopen Beide zijn mogelijk en kunnen wij organiseren Alle klanten ontvangen sleutelklare installaties, van A tot Z.

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.