Nieuwbouw van een melkveestal

Land
Duitsland
Range
  • 3 melkveestallen
  • Melkhuis met hof voor het wachten voor en na het melken
  • Afkalfstal
  • Centrale verbindingsgang
  • Silo-installatie
  • Sociale gebouwen
Customer benefit
  • Hogere waardecreatie, want de hele bandbreedte van de elektrotechniek komt uit één hand
Disciplines
Elektrotechniek
Solutions
Contact