Nieuwbouw skid transportinstallatie

Land
Duitsland
Range
  • Elektro-constructie
  • Installatie
  • Schakelkastbouw
  • Softwareproductie
  • Inbedrijfstelling
  • Software-ontwikkeling voor de administratieve databank (ZRS)
Customer benefit
  • Op de behoeften afgestemde, gestuurde materiaalstroom
  • Minimalisering van opslagkosten en - oppervlakte
Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact