Nieuwbouw bio-leghenstallen

Land
Duitsland
Range

Oprichting van twee biostallen voor leghennen voor 15.000 dieren

 • Klimaatsystemen (verwarming, verluchting)
 • Voertechniek
 • Dranktechniek
 • Opbouw volière
 • Opbouw eiersortering
 • Opbouw palettensorteerder „Eierraper“ (Robotten)
 • Elektro-installatie en schakelkasten
 • Alarminstallatie en camera-installatie
 • Databeheer en remote onderhoud
 • complete installatie van de installatie
Customer benefit
 • Hogere waardecreatie, de volledige stalinrichting en eider-handling uit één hand
Disciplines
Mechaniek
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact
SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Str. 12
D-49429 Visbek
Tel. +49 4445 897-0
Fax +49 4445 897-300