Migratie besturingstechniek

Land
Duitsland
Range

Migratie van een besturing van 15 autoclaven incl. Ruthhgeheugen

  • Elektro-constructie
  • Bouw van schakelinstallaties incl. decentrale stations
  • Netwerktechniek
  • Software-opstelling en visualisering van installaties, incl. lotprotocollering
  • Inbedrijfstelling, scholing en productiebegeleiding
Customer benefit

Meer waardecreatie, meer beschikbaarheid van de installatie en meer veiligheid bij de investering door

  • Transparante productieplanning (gegevensregistratie, analyse, optimalisering)
  • gebruik van standaardcomponenten
  • Preventief onderhoud
Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact