Laadsysteem voor voermenginstallatie

Land
Rusland, Litouwen
Range
  • Ingang van grondstoffen in de opslagtanks
  • Fabricage-/melkproces
  • Paletten
  • Laden/afgifte van afgewerkte voermengsel op transportvoertuigen

Het besturingssysteem is gebaseerd op de Siemens-componenten S7-400, inTouch client-server, lading: ProControl

Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact