Bouw van twee stallen voor vleeskuikens

Land
Duitsland
Range

Oprichting van 2 stallen voor mesthaantjes

  • Klimaatsystemen (verwarming, verluchting)
  • Voertechniek
  • Dranktechniek
  • Elektro-installatie en schakelkasten
  • Alarminstallatie en camera-installatie
  • Databeheer en remote onderhoud
  • complete installatie van de installatie

Meer daarover in een volgend artikel >>

 

Customer benefit
  • Hogere waardecreatie, de volledige stalinrichting uit één hand 
Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact