A     B     C     D     F     G     I    M     N     O     P     R     S     V     W

V

Virtuele tweeling

De invoering van een virtuele tweeling (digitale tweeling) is een nieuwe procedure bij de product- en projectontwikkeling. De digitale tegenhanger vervangt geen reële prototypes, maar wordt mee opgenomen in de productieplanning die eveneens digitaal wordt opgesteld. Daardoor kunnen procedures die in werkelijkheid achtereenvolgens worden uitgevoerd, parallel verlopen. Bovendien kunnen fouten geïdentificeerd worden, alternatief worden weergegeven en kan de inbedrijfstelling virtueel gebeuren. Dit bespaart veel tijd en kosten. Bij Industrie 4.0 in de volle zin begeleidt de digitale tweeling een product gedurende zijn hele leven.
 

Preventief onderhoud

Het preventieve onderhoud is een strategisch concept voor de service van de installatie. Het omvat de planning en afhandeling van alle servicemaatregelen in principe voordat er schade optreedt, of voordat de installatie ongestuurd uitvalt. De elementaire maatregelen voor het preventief onderhoud zijn inspectie en onderhoudswerken. Bij de fabricage volgens industrie 4.0 wordt dit serviceconcept geperfectioneerd. Dit werkt door de netwerkcommunicatie tussen technische installaties. De gegevensuitwisseling van machine tot machine brengt problemen aan het licht nog voordat ze zich voordoen. Het principe: Apparaten geven individuele informatie zelfstandig door en maken een voordelige en snelle oplossing van problemen mogelijk. Als machine- en apparaatgegevens in realtime moeten worden geëvalueerd en de instel- en drempelwaarden van de installaties gedefinieerd zijn, kunnen fouten op voorhand worden voorspeld en verhinderd.