A     B     C     D     F     G     I    M     N     O     P     R     S     V     W

M

Samenwerking tussen mens-robot

Bij de samenwerking tussen mens-robot (SMR) werken mens en machine hand in hand. Ze worden echte teamspelers. De nauwe samenwerking werkt alleen als mens en machine zich in een gemeenschappelijke werkruimte bevinden. Daartoe moeten hoge veiligheidsvoorwaarden vervuld zijn, zodat verwonding voor de mens uitgesloten is. In het ideale geval stuurt en controleert de mens de productie, de robot neemt het lichamelijk zware werk over. De samenwerking van mens en robot is een centraal principe van Industrie 4.0.