A     B     C     D     F     G     I    M     N     O     P     R     S     V     W

D

Databril

Een databril (Augmented-Reality-Brille – ion het kort een AR-bril) projecteert virtueel informatie voor de ogen van de brildrager, terwijl hij verder visueel niet van de buitenwereld is afgeschermd. Daarbij versmelten de virtuele en de reële wereld. Voor de fabricage in de zin van industrie 4.0 ontstaan door deze techniek talrijke voordelen. Medewerkers ontvangen procesrelevante informatie in realtime, als ze die nodig hebben en kunnen meteen reageren. Daaruit resulteert een aanzienlijke productiviteitsstijging en een laag foutenpercentage.
 

Digitalisering

Heel eenvoudig gezegd, beschrijft het begrip digitaliseren de overdracht van analoge informatie in digitale gegevens. Hij definieert vandaag ook de digitale revolutie. Hier gaat het om het informatietijdperk of de computerisering. Terwijl de informatietechnologie in de 20e eeuw vooral de automatisering diende, staat vandaag bij de digitalisering, autonomisering, flexibilisering en individualisering op de voorgrond. Aan het einde staat de vierde industriële revolutie (industrie 4.0). Naast de automatisering en de netwerkverbinding is ook de digitalisering een centrale voorwaarde voor dit nieuwe tijdperk.
 

Digitale fabriek

De digitale fabriek is het overkoepelend begrip voor een uitgebreid netwerk van digitale modellen, methoden en werktuigen - onder meer de simulatie en driedimensionale visualisering - die door een gangbaar datamanagement worden geïntegreerd. Hun doel is de uniforme planning, evaluatie en continue verbetering van alle belangrijke structuren, processen en resources van de reële fabriek in combinatie met het product.
(VDI-richtlijn 4499 „Digitale fabriek)
 

Digitale tweeling

De ontwikkeling van een digitale tweeling is een nieuw proces bij de product- en projectontwikkeling. De digitale tegenhanger vervangt geen reële prototypes, maar wordt mee opgenomen in de productieplanning die eveneens digitaal wordt opgesteld. Daardoor kunnen procedures die in werkelijkheid achtereenvolgens worden uitgevoerd, parallel verlopen. Bovendien kunnen fouten geïdentificeerd worden, alternatief worden weergegeven en kan de inbedrijfstelling virtueel gebeuren. Dit bespaart veel tijd en kosten. Bij Industrie 4.0 in de volle zin begeleidt de digitale tweeling een product gedurende zijn hele leven.