Staal- en metaalbouw

Ondernemingen uit de staal- en metaalbouw vervaardigen delen of componenten uit staal en andere metalen. Vaak produceren ze ook installaties, machines en prefabproducten uit deze grondstoffen. Naast de elektrotehcnische aansturing van het machinepark, de opname in procesbesturingssystemen en andere automatiseringstaken realiseren we voor ondernemingen uit deze branche ook warmteterugwinningsinstallaties. Want bij de bewerking van metalen ontstaat zeer veel proceswarmte die men zinvol kan benutten. Bijvoorbeeld om het gebouwencomplex te verwarmen. Ondernemingen leveren niet alleen een belangrijke bijdrage tot het milieu, maar doen ook de bedrijfskosten aanzienlijk dalen.

Referenties